Škola pro všechny I

Projekt Škola pro všechny I reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014853 zjednodušeného vykazování pro ZŠ a MŠ Petrovice je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v ZŠ a MŠ Petrovice. Realizace projektu byla zahájena dne 1.9. 2019 a bude ukončena dne 31.8. 2021. Náplní projektu budou tyto aktivity:

 • a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD
 • b) Tandemová výuka
 • c) Klub pro žáky ZŠ a děti ŠD/ŠK
 • d) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • e) Personální podpora – školní asistent

 • f) Personální podpora – školní kariérový poradce

 • g) Projektový den v ZŠ, ŠD/ŠK

 • h) Zapojení odborníka z praxe (ŠD/ŠK)

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Od roku 2016 do prosince 2018 jsme čerpali finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A – Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí. Díky tomuto programu jsme mohli vyučovat žáky – cizince českému jazyku individuálně.

Bezplatná výuka – závěrečná zpráva 2018

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Od roku 2016 čerpáme finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A – Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí. Díky tomuto programu můžeme vyučovat žáky – cizince českému jazyku individuálně. Dotaci chceme využít do června 2018.

Bezplatná výuka – závěrečná zpráva

Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním znevýhodněním

Na začátku roku 2016 jsme v rámci rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, které vyhlásilo MŠMT, požádali o zřízení funkce asistenta pedagoga k sociálně znevýhodněnému dítěti. Naší žádosti bylo vyhověno, a tak jsme v dubnu 2016 přijali paní asistentku Ilonu Doubravovou. Její plat byl financován z výše uvedného programu do srpna 2017.

Škola pro všechny

Projekt Škola pro všechny reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006204 zjednodušeného vykazování pro ZŠ Petrovice je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v ZŠ Petrovice. Realizace projektu byla zahájena dne 1.9. 2017 a bude ukončena dne 31.8. 2019. Náplní projektu budou tyto aktivity:

 • a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti matematická gramotnost a inkluze
 • b) Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti Inkluze
 • c) Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • d) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • e) Personální podpora – školní asistent

Přiložíme ruku k dílu

ZŠ Petrovice se zapojila do z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. O prázdninách jsme v rámci výzvy č. 57 předložili MŠMT projekt „Přiložíme ruku k dílu„, který úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. Díky tomu jsme získali dotaci ve výši 204 112,- Kč, kterou použijeme především na lepší vybavení školní dílny a na nákup materiálu na výrobky, jejichž autory budou žáci 2. stupně. 9/2016-12/2016

Logo projektu Investice do rozvoje vzdělávání

Jazyky otevírají svět

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt má název „Jazyky otevírají svět“ a cílem je podpořit výuku jazyků. Díky finanční podpoře ve výši 251 942,-Kč se uskuteční několik čtenářských dílen, školní knihovna se rozroste o nemalé množství nových knih a vybraní žáci ZŠ Petrovice navštíví na podzim (12.-18.10.2015) anglický Worthing, kde absolvují také jazykový kurz. 9/2016 – 12/2016

Logo projektu Investice do rozvoje vzdělávání

Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů

Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 – 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde.

Logo projektu Investice do rozvoje vzdělávání

Obecní dům

ZŠ Petrovice se stala partnerem projektu „Obecní dům Petrovice“, který byl slavnostně otevřen v sobotu 13.6.2015. Tento projekt byl podpořen také ze strukturálních fondů Evropské unie z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Logo Regionálního operačního programu Střední Čechy