Provoz školy od 3. 5. 2021

Od 3.5. se do školy k prezenční výuce vrací žáci 7.B a 8. třídy. A to rotačně. Tedy každý sudý týden se budou prezenčně vzdělávat žáci 3.A, 3.B, 5. třídy, 7.B a 8. třídy. Ostatní distančně. A každý lichý týden se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 2.,4., 6. třídy, 7.A a 9. třídy. Ostatní budou mít distanční výuku. Podmínkou pro účast na prezenční výuce je testování (které bude probíhat ve škole) a ochrana dýchacích cest.

Ve školce bude umožněn pobyt všem dětem, bez testování a bez roušek.

Všechny děti, které se vzdělávají prezenčně a běžně chodily na oběd, mají obědy přihlášené.

O dalších podrobnostech budete informováni.

H. Vošahlíková