Ředitelské volno

Z organizačních důvodů (školení celého pedagogického sboru) vyhlašuji dne 6. 12. 2021 ředitelské volno žáků základní i mateřské školy.

Mgr. Hana Vošahlíková