Škola od 18.11.

Vážení rodiče,

od 18.11. se do školy vrací žáci 1. a 2. třídy. Vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu. Protože jsou však stále zakázány sportovní činnosti a zpěv, budou místo těchto předmětů zařazeny vycházky, matematika nebo český jazyk. A to podle rozhodnutí třídní učitelky.

Žáci musí mít v průběhu pobytu ve škole roušku. Je nutné, aby s sebou mělo každé dítě dvě roušky na den.

Vzhledem k tomu, že se žáci z jednotlivých tříd nesmí míchat, budou ve školní družině rozděleni následovně: 1. třída – 1. oddělení (p. Janoušek), 2. třída – 2. oddělení (pí Doubravová). Ranní družina bude v provozu zatím pouze pro žáky 2. třídy, protože rodiče prvňáků o o ni neměli zájem. V případě zájmu o ranní družinu pro žáka 1. třídy prosím kontaktujte vychovatele den předem.

Pro žáky ostatních tříd se nic nemění.

H. Vošahlíková