Škola pro všechny I

Projekt Škola pro všechny I reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014853 zjednodušeného vykazování pro ZŠ a MŠ Petrovice je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v ZŠ a MŠ Petrovice. Realizace projektu byla zahájena dne 1.9. 2019 a bude ukončena dne 31.8. 2021. Náplní projektu budou tyto aktivity:

  • a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD
  • b) Tandemová výuka
  • c) Klub pro žáky ZŠ a děti ŠD/ŠK
  • d) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • e) Personální podpora – školní asistent

  • f) Personální podpora – školní kariérový poradce

  • g) Projektový den v ZŠ, ŠD/ŠK

  • h) Zapojení odborníka z praxe (ŠD/ŠK)