Škola pro všechny

Projekt Škola pro všechny reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006204 zjednodušeného vykazování pro ZŠ Petrovice je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v ZŠ Petrovice. Realizace projektu byla zahájena dne 1.9. 2017 a bude ukončena dne 31.8. 2019. Náplní projektu budou tyto aktivity:

  • a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti matematická gramotnost a inkluze
  • b) Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti Inkluze
  • c) Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • d) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • e) Personální podpora – školní asistent