Vychovatelé školní družiny:

Bc. Karel Janoušek (I. oddělení), tel. 777 247 274

Ilona Doubravová (II. oddělení), tel. 606 216 506

Petra Vondrášková (III. oddělení + ŠK), tel. 776 841 097

Provoz:

PO – PÁ: 6.20 – 7.20
PO – PÁ: 11.15 – 16.40

Výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině činí 50,-Kč měsíčně. Zákonní zástupci ji hradí 2krát ročně: v září (za září až prosinec) ve výši 200,-Kč a v lednu (za leden až červen) ve výši 300,-Kč.

Listopad ve školní družině

Listopad ve školní družině probíhal v zaběhnutém duchu. Oba programy se věnovaly svým tradičním činnostem. Výtvarná dílna vyráběla papírové dýně na Halloween, vánoční přáníčka pro osamocené lidi, postavičky a zvířátka z přírodnin, kasičky ve tvaru zvířat z papíru, skleněné svícny na vánoce apod. Proběhlo i spousta her a pohybových aktivit.

Cesta Velké Matky jde plynule s ročním obdobím, takže jsme sklidili tykve. Proběhl obřad poděkování za úrodu a vyrobili jsme sušák, na který jsme tykve zavěsili a usušili. Probíhaly též oblíbené stopovačky a poznávačky, děti se naučily rozeznávat základní druhy dravců podle peří. Věnovali jsme se též keramice. Koncem měsíce došlo na čištění tykví a brzy budeme voskovat a dělat oplety.

Bc. Karel Janoušek

Říjen v ŠD I

Na Cestě Velké Matky jsme se v říjnu věnovali zejména lukostřelbě. Vyrobili jsme si šípy, vyzkoušeli nové luky a absolovovali také dvě lovecké stezky- stopovačky a jednu poznávací stezku zaměřenou na ptáky. Pravidelně hrajeme lakros, trénujeme lukostřelbu a vzděláváme se ve znalostech zvířat. V říjnu jsme probrali jelena, bažanta, krocana, čápa, srnce, lišku, vlka, káně a jestřába. Všechny znalosti se nám hodí na loveckých stezkách, kde je pravidelně prověřujeme.

Ve Výtvarné dílně by říjen ve znamení výroby z přírodních materiálů. Děti si také vyrobily záložky do knížek, škrabošky a dýně z papíru a probrali si svátek zvaný Halloween.

Bc. Karel Janoušek, vychovatel ŠD I

Září v ŠD I

V září opět začala fungovat ŠD.

V tomto roce v novém formátu s indiánským programem „Cesta Velké Matky“ (CVM) a doplňkovým programem „Výtvarná dílna„, který vedou paní asistentky Monika Mayerová a Hana Vanišová.

Uspořádali jsme valnou hromadu, kde se děti seznámily s jednotlivými programy s výhledem na celý školní rok. Každý se pak mohl dle svého zájmu přihlásit do kteréhokoli z nich.

V CVM jsme otevřeli Nový kruh, postavili wigwam a provedli obřad otevření lakrosového kruhu. Tím začaly pravidelné tréninky a tréninkové zápasy. Ukázali jsme si různé druhy luků a šípů, probrali technickou stránku výroby a zhotovili první šíp. Lukostřelbě se budeme věnovat celoročně. Ovšem nejvíce času jsme v září strávili v lese. Prozkoumali jsme terény pro stopovačky (lovecké stezky), proběhlo mnoho šiškových bitev, poznávali jsme stromy, byliny a stopy. Řekli jsme si něco o vodě, jak o ni pečovat, kterou v přírodě pít a kterou ne, probrali různé způsoby filtrování.

Výtvarná dílna se věnovala výrobě z přírodních materiálů. Děti udělaly výkresy s použitím spadaných listů a sbíraly po lese plody stromů pro další výrobu. Ušily si na to vlastní plátěné pytlíky. Vyráběly také záložky do knihy, různé náramky a ozdoby. Venku prohnaly ragbyový míč a fandily při lakrosovém zápase.

Bc. Karel Janoušek, vychovatel I. oddělení ŠD

Školní družina, školní klub – září 2019

Prázdniny utekly jako voda. Rozběhl se nový školní rok a i my v naší školní družině, školním klubu máme za sebou úspěšný první měsíc plný nových zážitků a kamarádů.

Na začátku jsme se seznámili s pravidly a zvyklostmi družiny, klubu. Zavzpomínali jsme na prázdninová dobrodružství. V tomto měsíci nám ještě přálo krásné počasí, a tak jsme s dětmi trávili co nejvíc času na školním hřišti, kde jsme hráli různé míčové a pohybové hry. Houpáním, lezením, ručkováním, přítahy, výmyky jsme protáhli a posílili celé tělo na workoutovém hřišti.

V rámci celoročního programu „Cesta kolem světa“ byl tento měsíc věnován zajímavostem z Česka a Slovenska. Probrali jsme různá zajímavá místa. Děti shlédly i krátké dokumenty a také měly možnost prohlédnout si několik knížek na toto téma a zúčastnit se kvízu, kde si ověřily své znalosti z historie naší země.

Mezitím jsme také stačili oslavit Mezinárodní den čokolády, který proběhl dne 13. září. Toto odpoledne ve školním klubu bylo opravdu „sladké“, protože bylo vylepšené ochutnávkou několika druhů čokolády. Děti se navíc dozvěděly něco o historii čokolády a samozřejmě i žhavé novinky ze světa této pochoutky.

Dne 19. září se náš školní klub proměnil v pirátskou loď. Byl to den, kdy děti mohly mluvit jako piráti, a také se tak ustrojit. Součástí toho všeho bylo hledání pokladu a všichni kluci a děvčata si vylosovali i vlastní pirátské jméno.

Po celý měsíc jsme rozvíjeli svoji fantazii, tvořivost a zručnost se stavebnicemi, hráli ping-pong, stolní a kolektivní hry, kreslili a vybarvovali, vyráběli ozdobné záložky, pletli a háčkovali z vlny, jen tak si povídali i lenošili ve vacích, četli časopisy, trénovali mozkové závity prostřednictvím hlavolamů.

V pondělí 30.9. jsme společně přivítali začátek podzimu a zároveň zakončili měsíc září Vlaštovkiádou. Každý, kdo chtěl, vyrobil si jednu nebo i více papírových vlaštovek. Tělocvičnou poletovali vlaštovky různých velikostí, tvarů a barev. Soutěžilo se ve třech disciplínách – která nejdál doletí, která se udrží nejdéle ve vzduchu a která bude nejhezčí. Děti za to byly odměněny sladkostí a diplomem.

Školní rok se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co nám přinesou měsíce příští. 🙂

Petra Vondrášková, vychovatelka ŠK a II. oddělení ŠD