Školní družina, školní klub – září 2019

Prázdniny utekly jako voda. Rozběhl se nový školní rok a i my v naší školní družině, školním klubu máme za sebou úspěšný první měsíc plný nových zážitků a kamarádů.

Na začátku jsme se seznámili s pravidly a zvyklostmi družiny, klubu. Zavzpomínali jsme na prázdninová dobrodružství. V tomto měsíci nám ještě přálo krásné počasí, a tak jsme s dětmi trávili co nejvíc času na školním hřišti, kde jsme hráli různé míčové a pohybové hry. Houpáním, lezením, ručkováním, přítahy, výmyky jsme protáhli a posílili celé tělo na workoutovém hřišti.

V rámci celoročního programu „Cesta kolem světa“ byl tento měsíc věnován zajímavostem z Česka a Slovenska. Probrali jsme různá zajímavá místa. Děti shlédly i krátké dokumenty a také měly možnost prohlédnout si několik knížek na toto téma a zúčastnit se kvízu, kde si ověřily své znalosti z historie naší země.

Mezitím jsme také stačili oslavit Mezinárodní den čokolády, který proběhl dne 13. září. Toto odpoledne ve školním klubu bylo opravdu „sladké“, protože bylo vylepšené ochutnávkou několika druhů čokolády. Děti se navíc dozvěděly něco o historii čokolády a samozřejmě i žhavé novinky ze světa této pochoutky.

Dne 19. září se náš školní klub proměnil v pirátskou loď. Byl to den, kdy děti mohly mluvit jako piráti, a také se tak ustrojit. Součástí toho všeho bylo hledání pokladu a všichni kluci a děvčata si vylosovali i vlastní pirátské jméno.

Po celý měsíc jsme rozvíjeli svoji fantazii, tvořivost a zručnost se stavebnicemi, hráli ping-pong, stolní a kolektivní hry, kreslili a vybarvovali, vyráběli ozdobné záložky, pletli a háčkovali z vlny, jen tak si povídali i lenošili ve vacích, četli časopisy, trénovali mozkové závity prostřednictvím hlavolamů.

V pondělí 30.9. jsme společně přivítali začátek podzimu a zároveň zakončili měsíc září Vlaštovkiádou. Každý, kdo chtěl, vyrobil si jednu nebo i více papírových vlaštovek. Tělocvičnou poletovali vlaštovky různých velikostí, tvarů a barev. Soutěžilo se ve třech disciplínách – která nejdál doletí, která se udrží nejdéle ve vzduchu a která bude nejhezčí. Děti za to byly odměněny sladkostí a diplomem.

Školní rok se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co nám přinesou měsíce příští. 🙂

Petra Vondrášková, vychovatelka ŠK a II. oddělení ŠD