Provoz školní družiny

pondělí až pátek:
ráno 6:30 – 7:20
odpoledne 11:15 – 16:00

Výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině činí 50,-Kč měsíčně. Zákonní zástupci ji hradí 2krát ročně: v září (za září až prosinec) ve výši 200,-Kč a v lednu (za leden až červen) ve výši 300,-Kč.

Vychovatel:

Bc. Karel Janoušek, tel. 777 247 274

ŠVP – plán zájmového vzdělávání ve školní družině

Družina plná pohody

Září v ŠD II

V září jsme přivítali nové děti a popovídali si o tom, co nás v novém školním roce čeká.

Otevřeli jsme vzdělávací program: Každý den jedno zvíře. V průběhu tohoto měsíce jsme si povídali už o spoustě zvířat. Poznali jsme bizona, bobra, daňka, husu, jelena, jestřába, jezevce, ježka, káni, krahujce, kunu či ledňáčka říčního. Postavili jsme wigwam, hráli jsme si na indiány, lakros, fotbal, deskové hry, vyrobili závěsy na sušení tykví, připravili záhon, ukázali si začišťování keramiky před jejím výpalem, připravili kukuřičné šustí na pletení provazu, zahráli jsme si šiškovou bitvu, vyzkoušeli stopaře, pracovali jsme na keramice. Společně jsme přivítali podzim a vysvětlili si, co je to rovnodennost a proč je vždy na jaře a na podzim. Také jsme si popovídali o tom, jaké svátky v této době slavili lesní indiáni a proč.

Protože hojně rostly houby, zopakovali jsme si základní pravidla pro jejich sběr a popsali rozdíly v podobných druzích.

Připravujeme jelení kůži na výrobu koníků, panenek apod.

Většinu času trávíme venku a klademe důraz na soužití člověka s přírodou.

Bc. Karel Janoušek, vychovatel ŠD II

Září v ŠD I

V září jsme měli domluvenou návštěvu farmy pana Štemberka, protože přes prázdniny se narodila malá oslinka a my jsme ji chtěli přivítat do života. Nesli jsme několik tašek pečiva pro její maminku. Pomazlili jsme se, vymýšleli jsme jméno a těžko se nám loučilo. Za týden jsme šli znovu, protože se nám stýskalo.

Také k nám do družiny přijelo divadélko s „Indiánskou pohádkou“. Děti si během představení zatančily, zaběhaly a zasoutěžily. Moc se jim to líbilo, a tak jsme se domluvili na příště.

Často chodíme do lesa zdolávat překážky na nové „Stezce odpočinku a zábavy“. Někdy si s sebou nosíme dobroty a děláme piknik. Často zařazujeme malování, např. slunečnice, vlaštovky, podzimní ovoce a obrázky s požární tématikou. Ty pošleme do soutěže.

Jitka Ringesová, vychovatelka ŠD I

Na dětském hřišti