Školní kavárna

Školní kavárna je podpůrným prostředkem pro zlepšení vzájemné komunikace mezi rodiči, školou a obcí.

Její provozování by mělo přispívat k určení vize Základní školy. Dále by se zde měla probírat témata, která napadnou rodiče, učitele, děti či zástupce obce v průběhu školního roku a která se týkají školy, dětí, výuky, vztahů … Veškeré nápady jsou vítány a budou za vstřícné „kavárenské“ atmosféry diskutovány.

Schůzky se stanovují na základě dohody a je o nich informováno na webu školy v záložce Školní kavárna – aktuality, dále pak na nástěnce ve vestibulu školy a na informační vývěsce v obchodě v Petrovicích.

Přijďte, budeme vděční za názor.

Iniciátoři Školní kavárny Vendula Vrzalová a Radmila Veselá, březen 2015

Kontakt

Na e-mailovou adresu spolek.zs@seznam.cz můžete zasílat své dotazy, připomínky, náměty, pochvaly atd. k fungování a spolupráci se Základní školou. V nejbližších dnech Vám odpovíme.

ZŠ Petrovice, Spolek rodičů a obec Petrovice Vás zvou na „X. ŠKOLNÍ KAVÁRNU“

ZŠ Petrovice, Spolek rodičů a obec Petrovice Vás zvou na „X. ŠKOLNÍ KAVÁRNU“, která se uskuteční 2. listopadu 2016 v 17.30 hod. ve školní družině.

Budeme plánovat spolupráci při školních aktivitách ve školním roce 2016/17.

Důležitým bodem programu bude diskuse o způsobu zapojení školních dětí a jejich rodičů do rozhodování o podobě prostoru pro hry a tělesné aktivity dětí (rozšíření stávajícího hřiště u školy o další prvky).

Přijďte také vyjádřit svůj názor!

Zápis ze školní Kavárny dne 10. 5. 2016

Dne 10. května 2016 jsme se opět sešli v naší Kavárně. Hlavním bodem programu bylo doladit program školní Zahradní slavnosti. Před tím nás však ředitelka školy informovala o výsledku ankety o možném budoucím zaměření školy. Jak žáci tak rodiče by preferovali sportovní zaměření.

Jednotlivé členky Spolku rodičů převzaly určitou část přípravy Zahradní slavnosti, paní ředitelka zajistí živou hudbu. Na zajištění programu získá Spolek příspěvek od Obce.

Zápis ze Školní kavárny dne 5. 4. 2016

5. dubna 2016 proběhlo další setkání rodičů a učitelů u improvizovaného kavárenského stolu. Hlavním bodem programu byla diskuze o možném budoucím zaměření školy, které by prohloubilo vyučování v některém směru a zvýšilo atraktivitu školy.

Ředitelka školy naznačila oblasti, o které by se jednalo – sport, informatika, polytechnika, jazyky atd. a také vysvětlila způsob, jakým by se specializovaná hodina získala. Zdůraznila ovšem, že případné zaměření školy je otázkou, která se bude řešit až v příštích letech.

Zápis ze Školní kavárny dne 8. 2. 2016

Dne 8. 2. 2016 proběhlo setkání Školní kavárny za přítomnosti učitelů, rodičů, zástupců obce a veřejnosti. V úvodu si vzala slovo paní ředitelka školy a informovala nás o vydařeném školním plese. Byl stanoven termín na příští ples a to s datem 21. 1. 2017.

Dalším bodem schůzky byl dotazník na školní družinu. Ředitelka školy připravila dotazník jak pro děti navštěvující družinu tak i pro jejich rodiče. Z dotazníku vyplynuly požadavky na aktivnější přístup paní učitelky. Mezi paní ředitelkou a paní družinářkou byla dohodnuta schůzka, na kterou budou do naší školy pozváni učitelé družin z okolních škol, aby si vyměnili své zkušenosti a vzájemně se obohatili o aktivity vhodné pro děti prvního stupně.