Vedoucí školního klubu: paní Petra Vondrášková

Provoz

  • PO – PÁ: 12.10 – 15.40

Výše úplaty za pobyt dítěte ve školní klubu činí 50,-Kč měsíčně. Zákonní zástupci ji hradí 2krát ročně: v září (za září až prosinec) ve výši 200,-Kč a v lednu (za leden až červen) ve výši 300,-Kč.

Vnitřní řád školního klubu

Říjen ve školním klubu

Další měsíc nám utekl jako voda a my opět píšeme povídání o tom, co jsme tento měsíc udělali a zažili.

V rámci programu „Cesta kolem světa“ bylo tento měsíc středem zájmu exotické a historicky bohaté Turecko. Děti zhlédly zajímavá videa, např. jak se dělá pravá turecká káva v džezvě, vyzkoušely si vědomostní kvíz, a také si vyráběly modely typických tureckých staveb z tvrdého papíru. Děti měly k dispozici také informační knihu o Turecku, kterou si mohly kdykoli prohlížet.

Světový den zvířat slaví všichni, kdo milují zvířata a vědí, jak jsou pro náš život důležitá, co nám přinášejí, jak nám pomáhají a obohacují nás. Slaví se každoročně 4.října v den narození jejich patrona, svatého Františka z Assisi. V pátek 4. října Den zvířat proběhl i u nás ve školním klubu, kdy jsme si povídali o našich zvířecích mazlíčcích a dokonce nás ten den krátkou návštěvou potěšilo malé koťátko.

V tento samý den jsme si ještě připomněli Den úsměvů, který se také slaví v měsíci říjnu. A protože úsměv nic nestojí, udělá radost, rozesměje a potěší na duši, rozhodli jsme se ho s dětmi oslavit.

Každoročně je Světový den výživy připomínán 16. října. I my jsme si s dětmi v klubu povídali o zdravém životním stylu, jaké ovoce a zelenina by neměla chybět v našem jídelníčku, co je to potravinová pyramida aj…

Ve čtvrtek 17. října na Světový den úrazů jsme si povídali o první pomoci při různých typech úrazů a děti si vyzkoušely obvazování, šátkový závěs ruky a také masáž srdce na školní figuríně. V pondělí 21. října se slavil Světový den stromů, děti si zkusily poznávačku stromů v kvízu a společně jsme si promítali zajímavý dokument o nejkrásnějších stromech světa. Také jsme si řekli něco více o našem národním stromě – lípě.

Pátek 25. října jsme si trochu osladili , byl to Čokoládový den – tentokrát bylo na programu video o výrobě této pochoutky a jak jinak – byla i ochutnávka, tentokrát směs různých druhů čokoládových bonbonů, všichni si mohli vybrat svou oblíbenou náplň. Koncem měsíce 31. října jsme si přiblížili svátek Dušičky a Halloween, keltský zvyk, který se rozšířil po celém světě s různými obměnami. Oba svátky mají ale stejnou myšlenku – vzpomínku na naše zesnulé. Na tento den jsme se všichni těšili, byl to den plný napětí a tajemna. Dlabali jsme dýně, zapálili svíčky, vyráběli pavučiny a strašidelné masky. Některé děti přišly i ve strašidelných převlecích.

Podzimní měsíc říjen nám dopřál ještě plno sluníčka ke sportování na školním hřišti. Také jsme si našli čas na naše oblíbené vyrábění.

Petra Vondrášková, vychovatelka ŠD II a ŠK

Školní družina, školní klub – září 2019

Prázdniny utekly jako voda. Rozběhl se nový školní rok a i my v naší školní družině, školním klubu máme za sebou úspěšný první měsíc plný nových zážitků a kamarádů.

Na začátku jsme se seznámili s pravidly a zvyklostmi družiny, klubu. Zavzpomínali jsme na prázdninová dobrodružství. V tomto měsíci nám ještě přálo krásné počasí, a tak jsme s dětmi trávili co nejvíc času na školním hřišti, kde jsme hráli různé míčové a pohybové hry. Houpáním, lezením, ručkováním, přítahy, výmyky jsme protáhli a posílili celé tělo na workoutovém hřišti.

V rámci celoročního programu „Cesta kolem světa“ byl tento měsíc věnován zajímavostem z Česka a Slovenska. Probrali jsme různá zajímavá místa. Děti shlédly i krátké dokumenty a také měly možnost prohlédnout si několik knížek na toto téma a zúčastnit se kvízu, kde si ověřily své znalosti z historie naší země.

Mezitím jsme také stačili oslavit Mezinárodní den čokolády, který proběhl dne 13. září. Toto odpoledne ve školním klubu bylo opravdu „sladké“, protože bylo vylepšené ochutnávkou několika druhů čokolády. Děti se navíc dozvěděly něco o historii čokolády a samozřejmě i žhavé novinky ze světa této pochoutky.

Dne 19. září se náš školní klub proměnil v pirátskou loď. Byl to den, kdy děti mohly mluvit jako piráti, a také se tak ustrojit. Součástí toho všeho bylo hledání pokladu a všichni kluci a děvčata si vylosovali i vlastní pirátské jméno.

Po celý měsíc jsme rozvíjeli svoji fantazii, tvořivost a zručnost se stavebnicemi, hráli ping-pong, stolní a kolektivní hry, kreslili a vybarvovali, vyráběli ozdobné záložky, pletli a háčkovali z vlny, jen tak si povídali i lenošili ve vacích, četli časopisy, trénovali mozkové závity prostřednictvím hlavolamů.

V pondělí 30.9. jsme společně přivítali začátek podzimu a zároveň zakončili měsíc září Vlaštovkiádou. Každý, kdo chtěl, vyrobil si jednu nebo i více papírových vlaštovek. Tělocvičnou poletovali vlaštovky různých velikostí, tvarů a barev. Soutěžilo se ve třech disciplínách – která nejdál doletí, která se udrží nejdéle ve vzduchu a která bude nejhezčí. Děti za to byly odměněny sladkostí a diplomem.

Školní rok se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co nám přinesou měsíce příští. 🙂

Petra Vondrášková, vychovatelka ŠK a II. oddělení ŠD

Školní klub

Posláním školního klubu je zabezpečení smysluplného trávení volného času, prohlubování a rozšiřování znalostí, rozvoj kreativity a tvořivosti, výchova žáků k morálním zásadám. V dnešním světě zaměřeném na virtuální realitu, sociální sítě je velmi důležité, že školní klub plní velmi zásadní funkci a to sociální.

Téměř většina činností, které v klubu děláme je skupinového charakteru jako hraní deskových her, tvořivé dílničky zaměřené na aktuální dění v roce, pletení, háčkování, napínavé karetní hry, puzzle, Lego, magnetická stavebnice Geomag, poslech hudby, čtení časopisů ABC a knih. Velmi oblíbenou knihou je Česká kniha rekordů, která může mít i motivační charakter. Děti rádi navštěvují tělocvičnu, kde se jak se patří, vyřádí na trampolíně a kruzích. Celkově zde trénují svou fyzickou zdatnost při různých činnostech. Kluky z našeho školního klubu velmi baví pořádat bitvy s pistolemi Nerff, kde je zapotřebí používat i psychické dovednosti při vymýšlení různých bojových strategií. Moc rádi hrají společně i počítačové hry, kdy si navzájem radí, domlouvají se někdy se i trochu popichují. Společně je baví hra na schovávanou a hra člověče nezlob se „na živo“. Hodně se nasmějí, když musí simulovat umělé figurky svým vlastním tělem. Při všech těchto hrách je důležité, že spolu děti komunikují, učí se vycházet s druhými a v neposlední řadě i prohrávat. Žáci si rádi vypráví různé zážitky, příběhy, historky na pytlích, což je stmeluje dohromady a rozvíjí v nich empatii a celkový zájem o druhé lidi. Zároveň tato činnost a mnoho dalších má i relaxační a odpočinkovou funkci po náročném dni ve škole. Tvoříme a hýbeme se za každého počasí a v zimě pro nás nebyl překážkou ani sníh, ba naopak. Děti se na sníh s radostí vrhly a zůstávaly po nich zajímavá díla. Veškeré činnosti v klubu děti využívají mimo vyučování, dobrovolně a vnímají je jako příjemné, proto tímto získávají kladný vztah ke škole jako instituci.

Cílem klubu je, aby se vněm všichni cítili dobře, proto bereme v úvahu všechny připomínky a nápady dětí, které by mohli přispět k vylepšení. Radujeme se z úspěchů a bereme si ponaučení z méně vydařeních akcí. Aktuální tématem klubu jsou v současné době Velikonoce. Čeká nás spoustu zajímavých činností, na které se všichni moc těšíme.

Petra Vondrášková, vychovatelka ŠK

Vystoupení skupiny Panspace

Dne 22.11.2017 proběhlo na naší škole vystoupení skupiny Panspace ve složení Vašek Braun a Marek Redina. Jejich produkce na netradiční hudební nástroje Hang drum, Djembe a Didgeridoo upoutala značnou pozornost všech přítomných posluchačů. Rozhodně byla uvítána možnost si i osobně vyzkoušet jednotlivé nástroje a přesvědčit se, že hrát na ně není žádná legrace. Děkujeme skupině za příjemně navozenou atmosféru a těšímě se na další vystoupení.

Petra Vondrášková

Vánoční pečení v ŠK

V pondělí 13.11.2017 od 12:30 hodin budeme ve školním klubu péct vánoční perníčky. Kdo máte možnost, přineste prosím nějaké formičky s vánočním motivem. Děkuji.

Petra Vondrášková

Poděkování Aleši Bílkovi

Dne 23. října 2017 k nám zavítal cestovatel Aleš Bílek a tímto bychom mu chtěli poděkovat za poutavé vyprávění ze svých četných a úspěšných výstupů na největší vrcholy světa, takzvaných osmitisícovek. Osmitisícové vrcholy jsou ve světě vzácností, kterou se může pyšnit pouze jeden světadíl-Asie. Právě na žlutém kontinentě vyrostlo všech čtrnáct osmitisícovek, které najdeme ve dvou pohořích a pouze čtyřech státech. Pokud je řeč o pohořích, tak se jedná o Karákóram a Himálaj. U států jsou těmi šťastnými Nepál,Čína,Indie a Pákistán.

Petra Vondrášková

Pozvánka do školního klubu

Máte zde možnost realizovat vlastní dobré nápady, odpočívat v partě kamarádů, příjemně naplnit svůj volný čas, sami si zorganizovat různé akce podle svého přání (soutěže, turnaje, výlety, posezení u čaje, tvoření, besedy se zajímavými lidmi…).

Školní klub bude v provozu od pondělí 11. 9. 2017 a je otevřen pro všechny z 6. – 9. ročníků tříd ZŠ Petrovice. Vyplněním zápisního lístku a zaplacením 30,-Kč měsíčně se Vám otevírá možnost stát se členy a podle vlastní chuti klub navštěvovat denně nebo nepravidelně.

Otevřeno je každý den odpoledne po-st-pá 12:15 až 14:00 hod., út-čt 14:30 až 16:00 hod. Klub se nachází v prvním patře naší školy a děti sem docházejí samostatně.

Těším se na všechny.

Petra Vondrášková, vedoucí školního klubu, tel.776841097