V. školní ples ZŠ a MŠ Petrovice

V pátek 17.1.2020 se v Obecním domě konal V. školní ples. Do jeho organizování se opět zapojili i naši deváťáci. Bylo to pro ně pomyslné rozloučení se základní školou a také ukončení jedné důležité etapy jejich života.

Ples zahájila jako vždy paní ředitelka Mgr. Hana Vošahlíková přivítáním všech hostů a poděkováním sponzorům a všem, kdo se podíleli na přípravách plesu. Následovalo slavnostní stužkování deváťáků, poté předtančení a prodej tomboly. Pak už pokračovala volná zábava.

Velký dík patří také kapele Signál, která jako každý rok přispěla velkou měrou k dobré náladě a skvělé atmosféře celé akce.

Ilona Doubravová a Jana Vachulková, asistentky padagoga