Výuka od 12.4.

Vážení rodiče,

od 12.4. dochází k návratu předškoláků a žáků 1. stupně do školy.

Předškoláci budou chodit každý den a každý týden. Žáci 1. stupně ZŠ budou školu navštěvovat rotačně, tedy týden ve škole, týden doma.

  • V týdnu od 12.4. a každý lichý týden se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 2. a 4. třídy, ostatní se vzdělávají distančně.
  • V týdnu od 19.4. a každý sudý týden se budou prezenčně vzdělávat žáci 3A, 3B a 5. třídy, ostatní se vzdělávají distančně.

Pro žáky, kteří budou v daný týden navštěvovat školu, bude otevřena školní družina.

Podmínkou pro přítomnost žáků ve škole a dětí ve školce je testování antigenními LEPU testy, které proběhne vždy v pondělí a ve čtvrtek. V případě, že žák přijde do školy např. až v úterý, bude testován v úterý a ve čtvrtek. Ve spolupráci s panem starostou a paní doktorkou Roden se však snažíme zajistit testy PCR, díky nimž by bylo možné žáky testovat pouze v pondělí.

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.. Prosté prohlášení zákonného zástupce nestačí.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě, že zákonný zástupce (anebo dítě samotné) testování odmítne, bude se žák vzdělávat doma a bude vypracovávat zadané úkoly. Absence mu bude omluvena, nicméně bude ze zameškané látky každých 14 dní přezkušován.

Podrobnější informace budou zveřejněny na webu školy co nejdříve.

H. Vošahlíková