Výuka od 30. 11. 2020

Od 30. 11. dochází ke změnám ve výuce žáků základních škol.

Od tohoto data se budou prezenčně vzdělávat (= denní docházka do školy) žáci 1. stupně a žáci 9. ročníku. Ostatní (6. – 8. třída) budou mít rotační prezenční výuku. To znamená, že se jeden týden budou učit ve škole a druhý doma podle následujícího rozpisu:

  • 30. 11. – 4. 12. – 6. třída a 7.A ve škole (prezenčně), 7.B a 8. třída doma (distančně)
  • 7. 12. – 11. 12. – 7.B a 8. třída ve škole (prezenčně), 6. třída a 7.A třída doma (distančně)
  • 14. 12 – 18. 12. – 6. třída a 7.A ve škole (prezenčně), 7.B a 8. třída doma (distančně)

Ve dnech 21. (PO) a 22. 12. (ÚT) bude ředitelského volno pro žáky ZŠ a MŠ Petrovice (z organizačních, technických a epidemických důvodů).

(Pokud se bude i po Novém roce vyučovat stejným způsobem (rotačně), nastoupí do školy 4. 1. opět 7.B a 8. třída.)

Od 30. 11. vstupuje v platnost upravený rozvrh (zveřejníme nejpozději ve čtvrtek). Vzhledem k tomu, že stále nejsou povoleny sportovní činnosti a zpěv a že musí být zachována homogenita skupin, budou mít žáci 2. stupně odpolední výuku pouze v úterý (6. a obě 7. třídy budou končit ve 14.25, 8. a 9. třída v 15.15).

Dále dojde k úpravě rozpisů meetingů pro žáky 6. – 8. třídy. Ti, co se budou vzdělávat prezenčně, mít meetingy nebudou.

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa i nos. Stejně tak při pobytu ve školní družině.

Školní družina smí být v provozu pouze v případě, že bude zachována homogenita skupin jako ve třídě. Pokud to však není z personálních důvodů možné, lze do jednoho oddělení zařadit žáky jednoho ročníku. Tedy 3.A a 3.B smí být ve stejném oddělení. Abychom zajistili pobyt ve družině pro co nejvíce dětí, této možnosti využijeme. Od 30.11. bude školní družina otevřena pro žáky 1. až 4. třídy. (1. třída ve školním klubu – paní Vondrášková, 2. třída ve II. oddělení ŠD – paní Doubravová, 3.A + 3.B v I. oddělení ŠD – pan Janoušek, 4. třída v učebně 4. třídy – asistentky pedagoga). Školní klub nebude v provozu.

Obědy pro žáky vzdělávající se prezenčně jsou automaticky přihlášeny. Pokud o ně nemáte zájem, nejpozději ve čtvrtek 26. 11. do 13.30 je odhlaste.

Žádáme rodiče, aby z epidemických důvodů svůj pobyt ve škole omezili na minimum.

Všichni žáci, kteří mají zapůjčený školní notebook a budou se vzdělávat prezenčně (ne 6. – 8. třída), ho odevzdají panu Staňkovi nejpozději v den nástupu do školy. Žáci 6. – 8. ročníku notebook odevzdají nejpozději 18.12.

H. Vošahlíková