ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – ŽÁDOST O ODKLAD

Na základě opatření, které vydalo MŠMT, proběhne zápis k povinné školní docházce – ŽÁDOST O ODKLAD – pro školní rok 2021/2022 v termínu 6.- 16. 4. 2021. A to bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Žádost o odklad mohou podat rodiče dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Všechny dokumenty týkající se žádosti o odklad povinné školní docházky je možné doručit následujícími způsoby:

  1. od 6. do 16. 4. 2021 do datové schránky školy (vppmq4p),
  2. od 6. do 16. 4. 2021 emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email! – zs.petrovice@centrum.cz),
  3. od 6. do 16. 4. 2021 poštou (ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram, 262 55 Petrovice 196) nebo vhozením do poštovní schránky, která je umístěna u hlavního vchodu na budově školy (Schránka bude denně vybírána a zákonnému zástupci bude telefonicky nebo emailem potvrzeno přijetí žádosti.),
  4. 6. 4. 2021 v čase 8.00 – 11.00 osobně.

V případně osobního předání žádosti je nutné, aby zákonný zástupce kontaktoval do 1. 4. 2021 ředitelku školy telefonicky (727 961 131) nebo emailem (zs.petrovice@centrum.cz)a domluvil si s ní přesný čas schůzky. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je totiž nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Rodičům nabízíme možnost využít poštovní schránku, kterou instalujeme na budovu školy.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zákonní zástupci žádají odklad školní docházky pro své dítě, postupují takto:

  • 1. Zákonný zástupce požádá písemně ředitelství základní školy o odklad povinné školní docházky (žádost je ke stažení níže)
  • 2. Ředitel ZŠ odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. (Školským poradenským zařízením se rozumí např. pedagogicko-psychologická poradna a odborným lékařem např. dětský lékař.)
  • 3. Žádost o odklad školní docházky musí být podána v době konání zápisu do 1. ročníku.

Zákonný zástupce tedy doručí kopii rodného listu dítěte, Žádost o odklad (ke stažení zde Žádost o odklad) a dvě doporučení k odkladu – z PPP nebo SPC a od dětského lékaře.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy