Zápis do 1. ročníku ZŠ

Na základě opatření, které vydalo MŠMT, proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v termínu 1.- 15. 4. 2020. A to bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Do 1. ročníku budeme přijímat nejvýše 28 dětí, přednost mají děti ze spádové oblasti. Zápis se týká:

  1. dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
  2. dětí narozených od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení,
  3. dětí, které měly odklad školní docházky.

Všechny dokumenty (více informací zde: Další informace 2020) týkající se žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky je možné doručit následujícími způsoby:

  1. od 1. do 14. 4. 2020 do datové schránky školy (vppmq4p),
  2. od 1. do 14. 4. 2020 emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email! – zs.petrovice@centrum.cz),
  3. od 1. do 14. 4. 2020 poštou (ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram, 262 55 Petrovice 196) nebo vhozením do poštovní schránky, která bude umístěna u hlavního vchodu na budově školy,
  4. 15. 4. v čase 8.00 – 11.00 osobně.

V případně osobního předání žádosti je nutné, aby zákonný zástupce kontaktoval do 10. 4. 2020 ředitelku školy telefonicky (727 961 131) nebo emailem (zs.petrovice@centrum.cz)a domluvil si s ní přesný čas schůzky. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je totiž nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Rodičům nabízíme možnost využít poštovní schránku, kterou instalujeme na budovu školy. Schránka bude denně vybírána a zákonnému zástupci bude telefonicky nebo emailem potvrzeno přijetí žádosti.

Vzhledem k tomu, že většina školských poradenských zařízení (PPP, SPC) je do odvolání uzavřena a zákonní zástupci tak nemají doporučení k odkladu povinné školní docházky, bude správní řízení o zápisu v těchto případech přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Zákonný zástupce tedy doručí žádost o odklad ve výše stanoveném termínu a doporučení k odkladu dodá do školy, jakmile mu ho školské poradenské zařízení vydá.

Potřebné dokumenty ke stažení zde:

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram