Zápis ze školní Kavárny dne 10. 5. 2016

Dne 10. května 2016 jsme se opět sešli v naší Kavárně. Hlavním bodem programu bylo doladit program školní Zahradní slavnosti. Před tím nás však ředitelka školy informovala o výsledku ankety o možném budoucím zaměření školy. Jak žáci tak rodiče by preferovali sportovní zaměření.

Jednotlivé členky Spolku rodičů převzaly určitou část přípravy Zahradní slavnosti, paní ředitelka zajistí živou hudbu. Na zajištění programu získá Spolek příspěvek od Obce.

Také již byl stanoven termín příští slavnosti na 2. června 2017, aby bylo možné zajistit program a zápůjčku hlavolamů.

Na závěr ředitelka školy vyzvala přítomné k účasti na T-Mobile olympijském běhu, který se koná 22. června.

Zapsala: R. Veselá, 10. května 2016