Zápis ze Školní kavárny dne 5. 4. 2016

5. dubna 2016 proběhlo další setkání rodičů a učitelů u improvizovaného kavárenského stolu. Hlavním bodem programu byla diskuze o možném budoucím zaměření školy, které by prohloubilo vyučování v některém směru a zvýšilo atraktivitu školy.

Ředitelka školy naznačila oblasti, o které by se jednalo – sport, informatika, polytechnika, jazyky atd. a také vysvětlila způsob, jakým by se specializovaná hodina získala. Zdůraznila ovšem, že případné zaměření školy je otázkou, která se bude řešit až v příštích letech.

Představila zástupce dětí školního parlamentu, kteří přijali pozvání na Kavárnu a seznámila nás se snahou školy získat titul „Škola pro demokracii“ větším zapojením žáků do chodu školy.

Následná diskuse se stočila k oblasti sportu, ze stran rodičů i učitelů zněl názor, že děti nemají dostatek pohybu. I zástupci žáků svědčili o zájmu dětí o toto zaměření. Z diskuze vyplynulo, že pokud by bylo rozhodnuto pro sportovní zaměření, optimálním řešením by bylo získání externího specializovaného sportovního pedagoga, který by dokázal zaujmout různé skupiny dětí. Zároveň bychom měli apelovat na zástupce obce, aby byla zvýšena možnost sportovního vyžití všech věkových skupin dětí v obci (dětské hřiště, sportovní hala).

Ve hře ovšem zůstávají i další témata jako polytechnická výuka. Rodiče i žáci dostanou možnost vyjádřit se pomocí ankety, distribuované v době třídních schůzek.

Paní ředitelka seznámila přítomné se záměrem zřídit Školní klub pro žáky II. stupně a ráda by věděla, zda o něj bude zájem. K tomu však bude nejdříve třeba upřesnit, co by nabízel za aktivity.

Na závěr R. Veselá seznámila přítomné s připravovanou akcí Spolku rodičů – Zahradní slavností pro učitele, rodiče a žáky, jejíž termín byl určen na 3. června od 17.00 hodin. Program bude upřesněn na stránkách školy i plakátech.

Příští Školní kavárna bude 10. května od 16.00 hodin. Přijďte mezi nás s tématy, která vás zajímají!

Zapsala 5. dubna 2016: R. Veselá