Zeměpis – opakování

Afrika

 1. Jak se jmenuje nejvyšší pohoří?
 2. Která hora je nejvyšší?
 3. Napiš název nejdelší řeky.
 4. Která řeka je nejvodnatější?
 5. Největší poušť je ….
 6. Nejníže položeným místem africké pevniny je …
 7. Jmenuj alespoň dva podnebné pásy.
 8. Jmenuj alespoň 3 vegetační pásy.
 9. Jaká je rozloha Afriky?
 10. Na které polokouli leží Afrika především?
 11. Které důležité rovnoběžky prochází Afrikou?
 12. Jak se jmenuje největší poloostrov?
 13. Jak se jmenuje největší ostrov?
 14. Jak se jmenuje největší záliv?
 15. Které jezero je nejhlubší?
 16. Které jezero je největší?
 17. Jak se jmenuje jezero, které vysychá?
 18. Kolik úmoří má Afrika?
 19. Jmenuj oceány, které omývají břehy Afriky.

Amerika

 1. Jak se jmenuje nejvyšší pohoří?
 2. Která hora je nejvyšší?
 3. Napiš název nejdelší řeky.
 4. Která řeka je nejvodnatější?
 5. Jmenuj alespoň jednu poušť.
 6. Jmenuj alespoň 3 podnebné pásy.
 7. Jmenuj alespoň 4 vegetační pásy.
 8. Jaká je rozloha Ameriky?
 9. Na které polokouli leží Amerika?
 10. Které důležité rovnoběžky prochází Amerikou?
 11. Jmenuj alespoň 3 poloostrovy.
 12. Jmenuj alespoň 2 zálivy.
 13. Napiš název alespoň 3 jezer.
 14. Kolik úmoří má Amerika?
 15. Jmenuj oceány, které omývají břehy Ameriky.

Asie

 1. Jak se jmenuje nejvyšší pohoří?
 2. Která hora je nejvyšší?
 3. Napiš název nejdelší řeky.
 4. Která řeka je nejvodnatější?
 5. Napiš název alespoň dvou pouští.
 6. Nejníže položeným místem asijské pevniny je …
 7. Jmenuj alespoň dva podnebné pásy.
 8. Jmenuj alespoň 3 vegetační pásy.
 9. Jaká je rozloha Asie?
 10. Na které polokouli leží Asie především?
 11. Které důležité rovnoběžky prochází Asií?
 12. Jak se jmenuje největší poloostrov?
 13. Jmenuj další dva poloostrovy.
 14. Jmenuj alespoň 3 ostrovy.
 15. Jak se jmenuje největší záliv?
 16. Které jezero je nejhlubší?
 17. Které jezero je největší?
 18. Jak se jmenuje jezero, které vysychá?
 19. Kolik úmoří má Asie?
 20. Jmenuj oceány, které omývají břehy Asie.