Děti týmová práce

Vítejte na webových stránkách

ZŠ a MŠ Petrovice.

Naleznete zde informace o tom, co se děje nejen ve škole a školce, ale také ve školní družině a školním klubu. Můžete si prohlédnout fotografie z našich akcí a zjistit aktuální menu, které nabízí školní jídelna. A ještě mnohem víc…

Aktuálně

Mapa a glóbus

Co je glóbus? Co je mapa? Co znamená měřítko 1:500 000? Jak se jmenují mapy, které mají nepatrné zkreslení a měřítko do 1:200 000? Jaké měřítko mají mapy malého měřítka? Turistické mapy patří mezi mapy jakého měřítka? Co je poledník? Jsou všechny poledníky stejně dlouhé? Jak se jmenuje poledník 180°? Co je rovnoběžka? Jak se …

Co nového ve školce?

26. 9. se v naší školce konala „Podzimní slavnost“, kde se sešli roztomilí lesní skřítci a okouzlující víly z celého okolí. Akce to byla vydařená. Nechyběly hry a soutěže, proběhla módní přehlídka rób a slavnostní dopoledne bylo zakončeno velkolepým bálem. Dne 2. 10. jsme pozvali k nám do MŠ divadlo Máma a táta s pohádkou …

Říjen ve školním klubu

Další měsíc nám utekl jako voda a my opět píšeme povídání o tom, co jsme tento měsíc udělali a zažili. V rámci programu „Cesta kolem světa“ bylo tento měsíc středem zájmu exotické a historicky bohaté Turecko. Děti zhlédly zajímavá videa, např. jak se dělá pravá turecká káva v džezvě, vyzkoušely si vědomostní kvíz, a také …

Akce školy – listopad, prosinec 2019

 • 14. 11. – Třídní schůzky (I. stupeň od 15.30, II. stupeň od 16.00)
 • 15. 11. – Bruslení NENÍ!!! (MŠ)
 • 20. 11. – Sbírka fondu Sidus (přívěšek na klíče 40,-, náramek se 3 ozdobami 50,-, každá další ozdoba 10,-, finanční pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR)
 • 20. 11. od 15.30 – Třídní schůzka v MŠ
 • 21. 11. – Minifotbal (Milevsko, vybraní žáci 1.-3.třídy)
 • 22. 11. – Bruslení (MŠ)
 • 28. 11. – „Kdy už přijde Mikuláš?“ (1. ročník, Knihovna Milevsko)
 • 29. 11. – Bruslení (MŠ)
 • 29. 11. od 16.00 – Vánoční jarmark
 • 4. 12. – 1. barevný den – Růžový den
 • 4. 12. po obědě – Zasedání školního parlamentu
 • 5. 12. – Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ
 • 5. 12. – Odpadá odpolední vyučování
 • (1. třída končí v 11.15, 2.-5.třída ve 12.10, 6.-9.třída ve 13.00)
 • 6. 12. – Bruslení (MŠ)
 • 10. 12. od 10.00 – Adventní zastavení (MŠ – návštěva dětí ZUŠ)
 • 12. 12. od 15.30 – Předvánoční dýchánek (MŠ – setkání s rodiči, vystoupení dětí)
 • 12. 12. od 15.30 do 17.30 – Sbírka oblečení, obuvi, hraček, ostatního textilu pro Klokánek (v budově ZŠ, organizuje školní parlament)
 • 13. 12. – Bruslení (MŠ)
 • 18. 12. – Ježíšek ve školce (MŠ)
 • 18. 12. – Putování do Betléma (vánoční příběh, KDJS Sedlčany, I. stupeň)
 • 18. 12. – Vánoční turnaje (II. stupeň)
 • 19. 12. – Bubnování (celá ZŠ i MŠ, hrazeno ze sponzorských darů, DĚKUJEME SPONZORŮM!)
 • 19. 12. – Odpadá odpolední vyučování
 • 20. 12. – Třídní besídky
 • 21. 12. 2019 – 5. 1 2020 – Vánoční prázdniny (ZŠ i MŠ)
Škola ZŠ Petrovice

Nejnovější fotogalerie